Wednesday, 24 October 2012


Apa Itu Kaunseling

Makna Kaunseling
• Kaunseling merupakan suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling.

Objektif Kaunseling
• Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang klien bekerja dengan berkesan.
• Menolong klien untuk menyesuaikan diri dalam situasi bekerja melalui proses penyelesaian masalah.
• Membolehkan klien menganalisa pandangan mereka dan mencari pelbagai cara dan tingkah laku yang mengganggu.
• Menolong klien menyelesaikan masalahnya.

Tujuan Kaunseling
• Memberi Maklumat-Masalah klien selalunya berkaitan dengan kekurangan maklumat
• Mendapatkan gambaran (kefahaman) yang jelas berhubung dengan masalah daripada kaunselor
• Menggalakkan Celik Akal-Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran.Membantu klien mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya
• Memberi Sokongan-Klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi, kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah.
• Penyelesaian Konflik-Mengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua individu (pihak). Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan
• Membuat keputusan-Membantu klien membuat keputusan kerana kerap kali menghadapi masalah untuk membuat keputusan. Kaunselor boleh mengemukakan
cadangan dan berbincang dengan klien sebelum sesuatu keputusan diambil

No comments:

Post a Comment