Tuesday, 20 November 2012


Indeks Gaya Pembelajaran Soloman & Felder:
Dimensi Active-Reflective

Jawab semua soalan dan klik "semak" untuk mendapati skor anda.
Untuk mengetahui interpretasi skor anda, klik pada butang "penerangan".

PERINGATAN:
Bagi setiap penyataan, pilih "A" atau "B". Jangan tanda pada ruang kosong di hadapan penyataan.


 1. Saya memahami sesuatu dengan lebih baik selepas saya  2. Saya belajar sesuatu yang baru dengan lebih cepat sekiranya saya 
 3. Dalam kumpulan belajar yang sedang mengkaji perkara yang sukar, saya biasanya 
 4. Dalam kelas-kelas yang lalu, saya 
 5. Apabila saya mula membuat kerja rumah saya selalunya 
 6. Saya lebih suka belajar secara 
 7. Dalam melaksanakan sesuatu perkara saya berkecenderungan 
 8. Saya dapat mengingati sesuatu dengan lebih berkekalan sekiranya saya pernah 
 9. Dalam projek kumpulan, adalah lebih baik sekiranya ahli-ahli kumpulan bermula dengan 
 10. Anda biasanya dianggap sebagai orang yang 
 11. Apakah pendapat anda tentang pemberian gred yang sama untuk setiap ahli kumpulan dalam kerja kumpulan? 


 Skor anda: 
JavaScript generated

No comments:

Post a Comment