Wednesday, 21 November 2012


Inventori Gaya Pembelajaran Paragon:
Dimensi Sensate-iNtuitive

Mari rakan-rakan sekalian kita cuba pula jawab inventori yg ini..
Selamat Menjawab!!!!! ^_^


Jawab semua soalan dan klik "semak" untuk mendapati skor anda.
Untuk mengetahui interpretasi skor anda, klik pada butang "penerangan".


PERINGATAN:
Bagi setiap penyataan, pilih "A" atau "B". Jangan tanda pada ruang kosong di hadapan penyataan.


 1. Adakah anda fikir manusia harus lebih  2. Ada lebih baik untuk 
 3. Sekiranya anda mahu melakukan sesuatu yang penting anda memilih untuk melalukan dengan 
 4. Anda berminat untuk mengetahui keadaan 
 5. Apabila menghadapi kerja-kerja yang teliti dan rapi, anda berasa 
 6. Dalam kerja-kerja projek kumpulan anda biasanya 
 7. Dalam menyiapkan tugasan, anda suka kerja 
 8. Anda berkecenderungan mempercayai 
 9. Pemainan akan menjadi lebih adil jika kanak-kanak 
 10. Bila memikirkan sesuatu isu, anda lebih memikirkan 
 11. Dunia kita akan bertambah baik jika manusia menjadi lebih 
 12. Bila anda melakukan sesuatu kerja, anda biasanya  Skor Anda: 
JavaScript generated

No comments:

Post a Comment